Ontstaan

PUUR! Dans voor mensen met een beperking - groep

Ontstaan van PUUR! Dans voor mensen met een beperking

Wij, Anouk Heuzen en Lotte Kon, hebben onze passies, kwaliteiten en ervaringen gebundeld en zijn in november 2011 een dansschool voor mensen met een beperking gestart; ´PUUR! Dans voor mensen met een beperking´. Wij zijn van mening dat dans toegankelijker gemaakt moet worden voor deze doelgroep. Dit omdat wij bij onze leerlingen zien dat ze enthousiast zijn, genieten en zich op cognitief, sociaal en fysiek vlak ontwikkelen door de danslessen.
De motivatie voor het starten van een dansgroep voor mensen met een beperking is voortgekomen uit een vraag die vier jaar geleden aan Lotte werd gesteld.

Lotte heeft vier jaar geleden, in het eerste jaar van de opleiding Docent Dans, twee belangrijke aspecten in haar leven gecombineerd, namelijk: mensen met een beperking en dans. Haar zus Karlijn heeft het Syndroom van Down. Hierdoor staat ze al haar hele leven lang in nauw contact met mensen met een verstandelijke beperking. Zodoende heeft Lotte kwaliteiten ontwikkeld in het omgaan met deze mensen. Daarnaast is dans al heel haar leven lang haar grote passie. Om deze reden is ze dan ook de opleiding Docent Dans gaan volgen. Vanuit de woongroep waar Karlijn ging wonen werd aan Lotte de vraag gesteld om danslessen te komen verzorgen. Als toekomstige dansdocent en door haar persoonlijke ervaringen is ze op deze vraag ingegaan. Lotte vond, en vindt, het belangrijk om mensen met een verstandelijke beperking een kans te geven om te dansen.

Docent Dans, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

In het eerste jaar van haar opleiding Docent Dans aan ArtEZ Hogeschool voor de kunsten kwam Lotte erachter dat ze niet de enige was met kwaliteiten en passie voor deze doelgroep. Anouk Heuzen, een klasgenoot, deelde deze interesse en affiniteit. Sinds vier jaar weet Anouk dat ze verder wil met de doelgroep ‘mensen met een beperking’. Dit gebeurde in het vierde jaar van haar voorgaande opleiding MBO Dance Rijn IJssel te Arnhem. Hier is ze voor het eerst in aanraking gekomen met het speciaal onderwijs gedurende haar stage binnen Entréa (een organisatie voor jeugd & opvoedhulp). Hier gaf ze dansles aan kinderen met autisme en gedragsproblemen. Daarnaast was ze ook bezig met een andere doelgroep binnen het speciaal onderwijs: leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. Dit deed ze bij Flexdansstudio te Nijmegen. Door deze stage-ervaringen ontdekte Anouk haar passie voor de doelgroep. In 2011 zijn Anouk en Lotte een dansgroep van negen leerlingen gestart.

Afstudeeronderzoek

Ter afsluiting van onze opleiding Docent Dans aan de ArtEZ Hogeschool voor de kunsten te Arnhem hebben wij samen een afstudeeronderzoek geschreven. Met onze afstudeerscripties proberen wij dansles toegangkelijker te maken voor mensen met een beperking en daarbij de link te leggen naar docenten die hierin geïnteresseerd zijn. Wij zien in het werkveld om ons heen dat er nog te weinig dansdocenten zijn die capabel zijn in het geven van danslessen aan mensen met een beperking. Binnen onze onderzoeken hebben wij een methode ontwikkeld voor danslessen aan mensen met een beperking. Daarnaast hebben wij een organisatievorm ontwikkeld waarin voor studenten en docenten inzichtelijk gemaakt wordt hoe danslessen voor mensen met een beperking gegeven kunnen worden. Hierbij wordt de methode als inhoud gebruikt.

Eind juni 2015 hebben wij ons diploma Bachelor of Education in Dance behaald van de opleiding Docent Dans ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem. Na het behalen van ons diploma is het onze intentie om PUUR! verder op te zetten en uit te breiden.